Kujawsko-pomorskie

Teofila Gackowskiego 1C, Bydgoszcz
Usunięcie torbieli, Chirurgiczne wydłużanie korony klinicznej, Przeszczepy bloczkaów kostnych, Wybielanie zębów, Korony pełnoceramiczne